KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Lietojot horstenhof.com tīmekļa vietni, turpmāk – Mājaslapa, tās lietotājs, turpmāk – Lietotājs, piekrīt horstenhof.com konfidencialitātes politikai un Lietotāja sniegto personas datu apstrādei. horstenhof.com apņemas ievērot konfidencialitātes politikas noteikumus saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

horstenhof.com apzinās personu datu, ko horstenhof.com ir ieguvusi no saviem Lietotājiem, nozīmīgumu. Personas dati ietver, tajā skaitā, bet ne tikai Lietotāja datus, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

 

horstenhof.com izmanto personas datus, lai sekmētu pasūtījumu apstrādi, uzlabotu Mājaslapu  mārketinga un reklāmas nolūkos (piemēram, piedāvājot saviem Lietotājiem iespēju iegūt horstenhof.com preces īpašās akcijās). Analizējot Lietotāju datus, horstenhof.com izvērtē Mājaslapas lietošanas paradumus.

 

Mājaslapā var tikt iekļautas Lietotājam nesaistošas aptaujas un anketas, kurās horstenhof.com lūdz Lietotājiem sniegt informāciju, komentārus vai ieteikumus. Mājaslapa sniedz iespēju Mājaslapas apmeklētājiem uzdot jautājumus horstenhof.com. Informācija, ko Lietotājs sniedz, var palīdzēt horstenhof.com izstrādāt un pilnveidot preces, pielāgoties Lietotāja iepirkšanās paradumiem un sniegt padomus vai ieteikumus Lietotājam iepirkumu veikšanai.

 

Personas dati tiek izmantoti arī, lai mērķtiecīgi virzītu zīmīgus mārketinga un reklāmas piedāvājumus. Šis reklāmas veids var tikt realizēts, izmantojot bannerus vai reklāmas e-pastus, ko sūtījis horstenhof.com vai cits uzņēmums, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts  ar horstenhof.com.

 

horstenhof.com, izmantojot informāciju, kas iegūta Lietotāju pirkumu laikā, reklāmas pasākumu un aptauju laikā, kā arī no serveru log datnēm, pēta demogrāfiskos rādītājus, Lietotāju intereses un paradumus. Iemesls tam ir, lai labāk izprastu un uzraudzītu Mājaslapas izmantošanu, kā arī lai uzlabotu Mājaslapas saturu un preces, ko horstenhof.com piedāvā saviem klientiem. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta visaptverošā veidā.

 

Apmeklējot Mājaslapu, Lietotājam nav pienākums sniegt savus personas datus, izņēmot, ja Lietotājs sazinās ar horstenhof.com, izmantojot horstenhof.com Mājaslapā esošo saziņas formu vai horstenhof.com Lojalitātes programmas karti.

 

horstenhof.com var lūgt Lietotāju sniegt papildus personas datus saistībā ar horstenhof.com rīkotām derībām, konkursiem vai akcijām, kā arī tad, kad Lietotājs brīvprātīgi  sniedz atbildes uz nesaistošām  aptaujām un anketām. Tāpat horstenhof.com var iegūt papildus personas datus, ja Lietotājs sūta e-pastu horstenhof.com. Nepieciešamības gadījumā, saņemot Lietotāja personas datus, horstenhof.com var lūgt Lietotāja piekrišanu šādai personas datu iegūšanai. Jebkura šādā  veidā sniegta Lietotāja informācija netiek nodota trešājām personām; to izmanto horstenhof.com nolūkam, kādam to Lietotājs ir sniedzis, kā arī šī informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. horstenhof.com apņemas neatklāt Lietotāja personas datus trešājām personām bez iepriekšējas Lietotāja piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. horstenhof.com nepārdod, nemaina vai citādi nenodod trešājām personām Lietotāja identificējošos datus. Tomēr horstenhof.com Lietotāju sniegto informāciju var nodot horstenhof.com grupas saistītajiem uzņēmumiem tiem pašiem mērķiem.

 

horstenhof.com tīmekļa serveri uzglabā arī citu tīmekļu vietņu domēna vārdus. Tā nolūks ir iegūto informāciju izmantot,  lai novērtētu Mājaslapas apmeklējumu skaitu, tajā vidēji pavadīto laiku, Mājaslapā apskatītos ierakstus, utt.

 

Lietotāju personas datu aizsardzībai horstenhof.com izmanto atbilstošu drošības tehnoloģiju, kas nodrošina personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti. Šī tiešsaistes konfidencialitātes politika attiecināma tikai uz informāciju, kas iegūta tieši Mājaslapā un nevis ārpus Mājaslapas.

 

horstenhof.com ir tiesības mainīt esošo konfidencialitātes politiku. Ja horstenhof.com mainīs savu konfidencialitātes politiku, tā noteikti tiks aktualizēta un padarīta pieejama Mājaslapā. Aktuālā konfidencialitātes politika stājas spēkā tās publicēšanas Mājaslapā dienā.

Salīdzināt preces


Jums nav preces salīdzināšanai

Vēlmju saraksts


Jums nav produkts ar vēlmju sarakstu.